17 Jun 2009

banat sahaja.

0 Comments

|sesungguhnya orangorang yang bertakwa berada di dalam tamantaman(syurga.)dan di matamata air,sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh tuhan mereka.sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orangorang yang berbuat kebaikan. mereka tidur sedikt di waktu malam.dan di akhirakhir malam mereka memohon ampun kepada ALLAH.|
[adz-dzariyaat:15-18.]

*credits to : asyraf aminuddin*

0 suara[²]: