20 Dec 2010

Jadual Kelas Tambahan 2010

4 Comments


sumber:hidayah.edu.my
pakaian:seragam sekolah.


JADUAL KELAS TAMBAHAN TING 4 2010/ TING 5 2011


RAB, 22 /12 1
2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

8.00-8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.0-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30

4 ITT/5 ILT BAK ( ZA ) REHAT MT (NRMJ) SOLAT PHY (NAK)

4 IMTL/5IFT PQS (NT) REHAT CHEM (MIM )/ EA (RI ) SOLAT BAK ( MHMD)

4 IND/5IMT MT (NRMJ ) REHAT MAT (MM)) SOLAT CHEM (MIM )

4 ABQ/5IKH MAT (ZS) REHAT SEJ ( EN) SOLAT PQS (NT)

KHA, 23 /12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

8.00-8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.0-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30

4 ITT/5 ILT CHEM (NMS) REHAT PHY (NAK) SOLAT MT (NRMJ)

4 IMTL/5IFT CHEM (MIM )/ ST (RA) REHAT BM (MB) SOLAT MAT (ZS)

4 IND/5IMT SEJ ( EN) REHAT MT (NRMJ ) SOLAT CHEM (MIM)

4 ABQ/5IKH ST (RA) REHAT SEJ ( EN) SOLAT ST (RA)

JUM, 24 /12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

8.00-8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.0-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30

4 ITT/5 ILT PHY ( NAK ) REHAT CHEM (NMS) SOLAT

4 IMTL/5IFT MT (KB) REHAT BI (DFCA) SOLAT

4 IND/5IMT CHEM (MIM ) REHAT BAK (ZA ) SOLAT

4 ABQ/5IKH BAK ( MHI) REHAT BI (FM) SOLAT

ISN, 27 /12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

8.00-8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.0-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30

4 ITT/5 ILT CHEM (NMS) REHAT BIO (SAR) SOLAT PSI (SSA)

4 IMTL/5IFT PHY (SJEA)/PA (NM) REHAT BIO (RA)/PA (NM) SOLAT CHEM (MIM)/ST (RA)

4 IND/5IMT PSI (SSA) REHAT PHY (SJEA) SOLAT PA (SSB)

4 ABQ/5IKH BAK (MHI) REHAT EA ( RI) SOLAT PA (NM)

SEL, 28 /12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

8.00-8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.0-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30

4 ITT/5 ILT CHEM (NMS) REHAT BIO (SAR) SOLAT BAK (ZA)

4 IMTL/5IFT BIO (RA)/ PA (NM) REHAT CHEM (NMS) /ST (RA) SOLAT PHY (SJEA)/EA (RI)

4 IND/5IMT PHY (SJEA) REHAT BAK (ZA) SOLAT PQS (NZ)

4 ABQ/5IKH EA ( RI) REHAT PA (NM) SOLAT PA (NM)
RAB, 29 /12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

8.00-8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.0-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30

4 ITT/5 ILT PHY (NAK) REHAT BIO (FAS) SOLAT SEJ (MSAR)

4 IMTL/5IFT MT (KB) REHAT SEJ (MSAR) SOLAT PHY (SJEA)/ EA (RI)

4 IND/5IMT BM (HJ) REHAT PA (SSB) SOLAT SEJ(EN)

4 ABQ/5IKH SEJ ( EN) REHAT MT (KB) SOLAT MAT (ZS)

KHA, 30 /12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

8.00-8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.0-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30

4 ITT/5 ILT CHEM (NMS)//BI (KN) REHAT BM (HJ) SOLAT BIO (FAS)

4 IMTL/5IFT BIO (FAS)/EA (RI) REHAT MT (KB) SOLAT PHY(NAK)/ST (RA)

4 IND/5IMT PHY (SJEA) REHAT SEJ ( EN) SOLAT BI (FM)

4 ABQ/5IKH BM (SS) REHAT EA ( RI) SOLAT MT (KB)

JUM, 31/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

8.00-8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.0-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-1.30 1.30-2.00 2.00-2.30 2.30-3.00 3.00-3.30

4 ITT/5 ILT PQS (NZ) REHAT MAT (ZS) SOLAT

4 IMTL/5IFT BIO (FAS)/ST (RA) REHAT BAK (MHMD) SOLAT

4 IND/5IMT CHEM (MIM ) REHAT PHY (SJEA) SOLAT

4 ABQ/5IKH MT (KB) REHAT SEJ ( EN) SOLAT