29 Jun 2011

Pertandingan Cerpen , JOM !

0 Comments

Peraduan Menulis Cerpen Remaja Sekolah Menengah 2011 ini merupakan kesinambungan daripada siri Peraduan Menulis Karya Kreatif yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) sejak tahun 2008.

Tarikh mula peraduan: 1 April 2011

Tarikh tutup: Pada atau sebelum 30 Ogos 2011

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN


1. Terbuka kepada pelajar sekolah menengah, warganegara Malaysia berumur 13-17 tahun.

2. Peraduan dibahagikan kepada 2 kategori:

  • Kategori remaja 13-15 tahun
  • Kategori remaja 16-17 tahun

3. Cerpen yang dihasilkan mestilah sesuai untuk bacaan kelompok remaja dalam lingkungan umur 13-15 tahun dan 16-17 tahun.

4. Tema peraduan adalah seperti berikut:

  • Alam persekolahan
  • Kasih sayang
  • Kekeluargaan
  • Alam sekitar
  • Perpaduan
  • Kemasyarakatan

KLIK SINI UNTUK PROMOSI TIKET PENERBANGAN MAS (DOMESTIK). MURAH! MURAH!

5. Setiap peserta hanya dibenarkan menghantar maksimum 2 cerpen sahaja.

6. Karya yang dihantar mestilah bertaip di atas kertas A4 sebelah muka dengan jarak langkau 2 baris. Jenis tulisan Arial, saiz tulisan 12.

7. Panjang teks cerpen adalah dalam lingkungan antara 1800-2000 patah perkataan.

8. Karya mestilah dihantar dalam 2 salinan. Satu salinan bercetak, dengan judul karya hendaklah ditulis pada halaman kulit naskah dan satu salinan dalam bentuk disket/CD atau melalui e-mel dengan melabel nama, umur dan tajuk karya.

9. Karya yang dihantar mestilah disertakan borang penyertaan yang lengkap dengan gambar berukuran pasport serta perakuan daripada Guru Besar dengan tandatangan dan cap sekolah.

10. Karya yang dihantar mestilah asli, bukan saduran, adaptasi, penyesuaian atau apa-apa sahaja yang membawa perngertian karya itu bukan karya asli, serta belum pernah tersiar / diterbitkan oleh mana-mana pihak.

11. Sekiranya karya yang dihantar ternyata diciplak, penyertaan akan terbatal dengan serta-merta. Jika karya tersebut memenangi peraduan ini, maka hadiah tersebut terbatal dengan sendirinya.

12. Karya yang memenangi hadiah akan dipertimbangkan untuk disiarkan dalam majalah terbitan DBP atau diterbitkan dalam bentuk buku sebagai karya kompilasi.

13. Setiap karya yang lengkap berserta borang penyertaan, disket/CD dan sekeping gambar berukuran pasport hendaklah dihantar ke alamat berikut:

Urus setia,

Peraduan Menulis Cerpen Remaja Sekolah Menengah 2011,

Bahagian Pengembangan Kesusateraan Kanak-kanak dan Remaja,

Tingkat 22, Menara DBP,

Jalan Dewan Bahasa,

50460 Kuala Lumpur.

HADIAH

KATEGORI REMAJA 13-15 TAHUN

Tempat pertama: RM300.00

Tempat kedua: RM250.00

Tempat ketiga: RM200.00

10 hadiah sagu hati: RM100.00

KATEGORI REMAJA 16-17 TAHUN

Tempat pertama: RM300.00

Tempat kedua: RM250.00

Tempat ketiga: RM200.00

10 hadiah sagu hati: RM100.00

Semua pemenang akan menerima hadiah wang tunai dan sijil.

11 Jun 2011

Prinsip Perakaunan

0 Comments

Anda ambil kursus Prinsip Perakaunan ???
Masih mencari - cari nota yang boleh membantu ???
Usah risau !!! 

Bahagian GPK PA sudah pun mencari nota padat terkini khas 
untuk subjek Prinsip Perakaunan

10 Jun 2011

SISTEM SEMAKAN SYARAT KELAYAKAN PROGRAM

0 CommentsMasih ragu- ragu ?
Mencari pusat pengajian yang bersesuaian?
Laman web di atas ada penyelesaiannya.

Tajuk Popular SPM 2011

0 Comments

Tema 7 : Tingkatan 4

Bab 1 : Tamadun Hwang Ho dan tamadun Indus
Bab 2 : Tamadun Yunani, Ekonomi dan pendidikan tamadun India
Bab 3 : pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara, kepentingan Monumen/Bahasa sanskrit

Tema 8 : Tingkatan 4

Bab 4 :
Bab 5 : Piagam Madinah, Pembukaan Semula Kota Makkah
Bab 6 :
Bab 7:
Bab 8 :

Tema 9 : Tingkatan 4

Bab 9 : Revolusi Pertanian dan Reformation
Bab 10: Undang-Undang Tanah di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, Dasar Pertanian
Kedatangan Imigran China dan India,

Tema 10 : Tingkatan 5

Bab 1: Birokrasi barat di Thailand dan Filipina, Nasionalisme di Thailand
Bab 2 : Gerakan Islah, Peranan majalah dan Novel

Tema 11 : Tingkatan 5

Bab 3 :
bab 4 :
bab 5 :
Bab 6 :
bab 7 :
bab 8 :

Tema 12 : Tingkatan ( Tema wajib )

Bab 9 : Perang Dunia Pertama

Utk tajuk Popular, cikgu akan tambahkan lagi soalan-soalan tersebut

8 Jun 2011

Notes Biology [ Form 4 & Form 5 ]

1 CommentsForm 4


Form 5

SPM

Science [ Form 4 & Form 5 ]

0 Comments

Science SPM
"Click" sahaja mana- mana link di atas, nota susulan akan terpapar. Sekian.

Mathematic [ Form 4 & Form 5 ]

0 CommentsForm 4


Mathematic SPM

"Click" sahaja mana- mana link di atas, nota susulan akan terpapar. Sekian.

Notes Physics [ Form 4 & Form 5 ]

0 CommentsForm 4


Form 5


SPM


"Click" sahaja mana- mana link di atas, nota susulan akan terpapar. Sekian. 

Notes Chemistry [ Form 4 & Form 5 ]

0 CommentsForm 4


Form 5


SPM

"Click" sahaja mana- mana link di atas, nota susulan akan terpapar. Sekian. 

2 Jun 2011

Al-Lughatul Arabiah Al-Lughatul Jannah

0 CommentsKaedah - kaedah Nahu Bahasa Arab :-


Sila rujuk:-
http://www.scribd.com/doc/10509187/nahu

Improve you writting skills now !

0 Comments

BASIC Grammar

Adverbs of Frequency (Always, Often, Never, Seldom etc.)
Do vs. Does - How to make questions in the Present Tense with Do and Does
Don't vs. Doesn't - How to make negative sentences with don't and doesn't
Have Has Go Goes - To Have and To Go in Affirmative, Negative and Questions
Present Tense Verbs - Third Person - Conjugation of He, She, it in Present Tense
Present vs. Progressive vs. Past Tense - Comparing these three tenses.
Plural Nouns - Regular & irregular nouns in plural form
Possessive Adjectives - My, your, his, her, its, our, their.
Possessive Pronouns - Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.
Object Pronouns - Me, you, him, her, it, us, them
Question Words (Who, When, Why, What, Which, How)
Simple Present Tense - How to make basic sentences in English
Spelling - Words ending in ING - Both present participles and gerunds
This That These Those - Demonstrative Pronouns


INTERMEDIATE Grammar

Adjectives ending in -ED and -ING - A list of these adjectives and the difference between the two types.
Adverbs - When to use adverbs and the different types of adverbs.
Adverbs vs. Adjectives - The difference between adverbs and adjectives.
Articles - Definite and Indefinite - When to use (and not use) A, AN and THE.
Countable and Uncountable Nouns - The different types of Nouns and Uses
For vs. Since - When to use For and when to use Since.
Future - Will - Using Will to talk about the future.
Future - Will vs. Going to - The difference between Will and Going to (future).
Going to - Using Going to in different tenses.
Much - Many - A lot of - Few - These common quantifiers and when to use them.
Past Participles - Past participles are used in Perfect Tenses and Passive Voice.
Prepositions List - A list of Prepositions in English.
Prepositions of Time - At / On / In - When to use AtOn and In regarding time.
Present Perfect Tense - When to use the Perfect Tense and its structure
Reflexive Pronouns - Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves.
So vs. Such - The difference between So and Such
Some - Any - A - An - When to use these words
Two - Too - To - The difference between these words that sound the same.


ADVANCED Grammar

Like vs. As - The difference between Like and As when used to compare.
Passive Voice - The difference between Active and Passive sentences and examples of them in many tenses.
Whoever, Whatever, Whenever - The difference between these W-ever words.

Penanda Wacana

0 Comments

Bahagian 2

i) Penanda permulaan karangan
a) Pada era globalisasi ini,
b) Pada zaman pascakemerdekaan ini,
c) Dalam meniti arus kemodenan ini,
d) Dewasa ini,
e) Pada masa ini,
f) Kini,
g) Dasawarsa ini,
h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
i) Sejak sedekad yang lalu,
j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
k) Kebelakangan ini,
l) Belakangan ini,
m) Sejak akhir-akhir ini,

ii) Penanda memulakan isi baharu
a) Selain itu,
b) Di samping itu,
c) Sementara itu,
d) Lebih-lebih lagi,
e) Dalam pada itu,
f) Lain daripada itu,
g) Pada waktu yang sama,
h) Dalam pada itu,
i) Seterusnya,

iii) Penanda huraian isi karangan
a) Hal ini demikian kerana
b) Hal ini berlaku kerana
c) Hal ini terjadi kerana
d) Hal ini disebabkan oleh
e) Hal ini wujud akibat daripada
f) Hal ini bersangkut-paut dengan
g) Hal ini berpunca daripada
h) Hal ini tercetus apabila
i) Hal ini timbul apakala

iv) Penanda memberi contoh dalam karangan
a) Misalnya,
b) Contohnya,
c) Sebagai contoh,
d) Tamsilnya,
e) Sebagaimana yang kita sedia maklum,
f) Antaranya adalah seperti

v) Penanda menghuraikan contoha) Hal ini mengakibatkan
b) Hal ini menyebabkan
c) Oleh itu,
d) Maka,
e) Oleh hal yang demikian,
f) Oleh sebab itu,
g) Jelaslah bahawa
h) Justifikasinya,

vi) Penanda menutup isi
a) Kesannya,
b) Natijahnya,
c) Akibatnya,
d) Akhirnya,
e) Dengan itu,
f) Dengan berbuat demikian,
g) Dengan keadaan sedemikian,

vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat
Contoh:
Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala(Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. (Huraian 2)
a) justeru
b) malah
c) malahan
d) tambahan pula
e) sementelahan
f) sekali gus
g) di samping
h) bahkan
i) malar-malar

viii) Penanda memulakan perenggan penutup
a) Kesimpulannya,
b) Intihanya,
c) Secara tuntas,
d) Konklusinya,
e) Sebagai penutup wacana,
f) Sebagai penghias bicara akhir,
g) Sebelum mengakhiri wacana ini,
h) Secara keseluruhan,
i) Secara total,

ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza
a) Walau bagaimanapun,
b) Walakin begitu,
c) Namun demikian,
d) Daripada perspektif yang berbeza,
e) Jika dilihat dari sudut lain,
f) Dengan kata lain,
g) Kontradiksinya,
i) Di sebalik itu,
j) Dalam pada itu,
k) Dari sudut lain,

x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa
a) Bak kata peribahasa, .......
b) Bak kata peribahasa Melayu, ............
c) Bak kata orang tua-tua, ...........
d) Bak kata mutiara, .........
e) Bak peribahasa, ............
f) Bak kata cendekiawan, .............
g) Persis kata peribahasa, ............
h) Persis kata peribahasa Melayu, .............
i) Persis kata orang tua-tua, ............
j) Persis kata mutiara, ............
k) Persis peribahasa, ...............
l) Persis kata cendekiawan, .............
m) Hal ini sama dengan peribahasa ..........
n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni .......
o) Fenomena ini dikatakan
p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...........
q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa .......

Penanda Wacana

0 Comments


Bahagian 1

PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN


· Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu …
· Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita telah ….
· Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat.
· Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun disebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri.
· Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini …
· Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan …


PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN


· Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.
· Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.
· Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara kita ini.
· Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan …….
· Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.


PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN


· Kita dapat menyaksikan betapa…
· Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana…
· Lazimnya, dalam keadaan …
· Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah …
· Pada hemat saya …
· Pada pandangan saya …
· Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa …
· Sebagaimana yang kita ketahui
· Sebagaimana yang kita maklumi
· Sejak awal lagi
· Sejak kebelakangan ini
· Selain itu, pada masa ini juga
· Seperti yang telah dinyatakan
· Umum mengetahui bahawa
· Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas


PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN


· Bagi sesetengah orang …
· Begitu juga dengan …
· Begitu juga halnya dengan …
· Bertitik tolak daripada itu …
· Bukan itu sahaja …
· Dalam hal ini …
· Dalam konteks ini ..
· Dalam zaman yang serba canggih ini …
· Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa …
· Dengan adanya …
· Dengan berbuat demikian …
· Dengan perkataan lain ..
· Disebabkan hal itu
· Disebabkan keistimewaan inilah kita ..
· Hal ini berlaku disebabkan
· Hal ini penting dalam
· Hal ini serupa dengan
· Hal yang serupa berlaku apabila
· Ini disebabkan
· Ini membuktikan bahawa
· Ini menggambarkan bahawa
· Ini secara tidak langsung akan
· Ini semua meninggalkan kesan kerana
· Ini tentu sekali membuatkan
· Jadi kita perlu
· Jadi kita hendaklah
· Keadaan ini tentunya
· Lantaran itu sehingga kini
· Kesemua ini menyumbang kepada
· Kita mengakui hakikat bahawa
· Kita sering menonton di kaca televisyen
· Kita sering membaca di dada-dada akhbar
· Memandangkan keadaan yang sedemikian
· Namun sejak kebelakangan ini
· Oleh itu, bolehlah dikatakan
· Secara logiknya masa yang
· Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita
· Keadaan ini seharusnya boleh
· Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini
· Kendatipun demikian, kita masih
· Yang paling nyata ialah
· Yang perlu kita pastikan ialah


PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK


· Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak
· Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan
· Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian ….. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak …………


PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH


· Sebagai contohnya
· Biar kita lihat
· Biar kita ambil contoh
· Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah
· Sebagai analoginya,
· Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah


PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN


· Intihanya,
· Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas
· Konklusinya,
· Dengan ini diharapkan
· Bukan itu sahaja
· Mudah-mudahan perkara ini
· Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa
· Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, insyallah perkara ini akan …
· Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama


KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN


01. baik kaya ialah kaya hati,sebaik-baik bekal ialah takwa,seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta.
02. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. (Hamka).
03. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. ~Horne
04. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu, tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu.
05. Kalau hidup ingin merdeka, Tiada tercapai hanya berkata, Ke muka maju sekata, maju kita, Melemparkan jauh jiwa hamba. ~Usman Awang
06. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan." ~Surah al-Hajj:77
07. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik, dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18
08. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu.
09. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. ~Davey John Schwartz
10. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan)
11. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. Secara umumnya, lebih tinggi rasuah yang ada, lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki." ~Profesor Diraja Ungku Aziz
12. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat.
13. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.
14. Terbang bangau sepanjang hari, ke tasik jua akhirnya dicari.
15. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit.
16. Siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya; siapa yang banyak salah, hilanglah harga dirinya; siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak warak; sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. ~ Saidina Ali Abu Talib
17. Sabda Rasulullah s.a.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu."
18. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok.
19. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. (surah Al-Baqarah:214)
20. Kekitaan yang erat tiada yang berat.
21. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari.
22. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu; dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau; hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau; hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau; adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. - SAIDINA ABU BAKAR
23. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang.
24. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu dibalas dengan buah.
25. Tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati.