3 Sep 2011

Empat Unsur Kecemerlangan Diri

0 Comments


Jasad:-
Jasa ialah bentuk fizikal manusia. Amalan hidup yang sihat amatlah penting untuk merangsang jasad. Kita tahu akan kewujudan jasad apabila kita berasa sakit akibat terluka dan sebagainya. Dorongan emosi negative yang berlebihan akan membuatkan kita tertekan dan mewujudkan pelbagai jenis penyakit seperti migraine, sakit jantung dan darah tinggi. Kajian menunjukkan orang yang tidak memperolehi ketenangan diri dari segi rohani, mental dan emosi mempunyai jasad yang tidak sihat dan mudah terdedah kepada penyakit.

Emosi:-
Emosi merupakan aspek perasaan yang berhubung rapat dengan minda dan rohani. Emosi wujud daripada pemikiran yang mencetuskan perasaan dan kemudian membentuk perilaku. Emosi mampu dirangsang dengan adanya sifat- sifat positif iaitu sabar, tabah, tiggi daya tahan, dan sebagainya.

Minda:-
Minda berkait rapat dengan keseluruhan diri, emosi, dan jasad kita. Walaupun kita mengenali otak sebagai organ yang mencetuskan idea dan pemikiran, tetapi ia sebenarnya tidak terhad kepada fungsi itu semata- mata. Para penyelidik Barat tidak dapat mendefinisikan dengan sebenar- benarnya maksud minda. Tetapi kita boleh definisikan minda sebagai pembentuk diri dan ingatan yang diasaskan oleh otak ( hardware ) dan minda separa sedar ( subconscious ) yang berfungsi secara total.

Rohani:-
Rohani ialah unsur yang paling penting dalam diri manusia. Tuhan telah menghidupkan kita dengan meniupkan roh ke dalam jasad kita. Apabila manusia menemui ajalnya, asa akan hancur tetapi roh akan kekal selama- lamanya.

0 suara[²]: