3 Sep 2011

Cara menjawab soalan Pemahaman

0 Comments


PANDUAN MENJAWAB SOALAN

Soalan 2 (a).

 • Soalan ini wajib dijawab.
 • Berdasarkan petikan untuk soalan Rumusan. 
 • 3 soalan akan dikemukakan yang terdiri daripada:
  • 2 soalan pemahaman langsung terhadap kandungan petikan.
  • 1 soalan pemahaman atau aplikasi yang berasaskan KBKK.
 • Soalan pemahaman langsung terhadap kandungan teks menyoal berasaskan kata tanya berikut:
  • Apa...
  • Siapa...
  • Di mana...
  • Mengapa/Kenapa...
  • Bagaimana...
  ataupun menggunakan arahan berikut:
  • Jelaskan...
  • Terangkan...
  • Huraikan secara ringkas...
  • Gambarkan ...     
  dan sebagainya.
 • Soalan pemahaman/aplikasi berasaskan KBKK:
  • Pada pendapat anda,...
  • Sekiranya anda....
  • Jika anda....
  dan sebagainya. 

 • Baca petikan dari awal hingga akhir walaupun semasa menjawab soalan rumusan anda sudah membacanya.
 • Fahami apa yang terkandung dalam petikan.
 • Baca soalan dan garis kata kunci soalan.
 • Pastikan manakah soalan langsung dan soalan KBKK.
 • Padankan apa yang disoal dengan markah yang diperuntukkan kerana jumlah markah boleh menggambarkan berapa isi yang dikehendaki.
 • Tulis menggunakan ayat yang sempurna dari segi struktur ayat dan tanda baca yang digunakan.
 • Gunakan bahasa yang standard, bukannya yang dipengaruhi kata pinjaman atau loghat tempatan.
 • Sekiranya soalan terdiri daripada dua bahagian, jawab bahagian kedua dalam baris baru.
 • Untuk soalan KBKK terutama yang berkehendakkan pandangan anda, jangan sesekali menjawab secara melawan arus, iaitu menentang gagasan atau saranan yang dikemukakan.
 • Dicadangkan anda menggaris setiap isi yang dikemukakan dengan pensel.
 • Contoh soalan dan jawapan:
  Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membendung keganasan oleh golongan pelampau?                
  (3 markah)
  Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengatasi kegiatan ganas golongan pelampau dengan memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA),memantau kegiatan persatuan dan pertubuhan yang diragui serta memberi penerangan menerusi media massa. 

 • Dicadangkan anda menggunakan tidak lebih 15 minit untuk menjawab ketiga-tiga soalan dalam bahagian ini.

0 suara[²]: